Výberové konanie na pozíciu trénera rýchlostnej kanoistiky Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 1. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (Kanoistický klub Slávia UK)

Požiadavky na pozíciu:

 • Odborné vzdelanie v odbore rýchlostná kanoistika (min. I. stupeň trénerskej triedy)
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Trénerská prax v rýchlostnej kanoistike
 • Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami
 • Znalosť pravidiel RK, smerníc SK
 • Skúsenosti s účtovaním akcií
 • Vodičský preukaz skupiny B, do budúcna BE

 Pracovná náplň pozície:

 Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na juniorov a kadetov

 • Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy
 • Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ
 • Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných SK SHV
 • Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity
 • V prípade potreby výjazdy na sústredenia organizované SK SHV
 • Zastupovanie klubu na výjazdoch
 • Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom SK SHV
 • V prípade potreby aktívna výpomoc pri plnení cieľov SK SHV

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzača na pozíciu:

 1. písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu (lokalitu)
 2. profesijný štruktúrovaný životopis s preukázateľnou trénerskou praxou v obore RK
 3. kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, plus doklad o vzdelaní v obore RK
 4. predstavenie rámcovej stratégie trénerskej činnosti na obdobie rokov 2020 – 2022
 5. v prípade uchádzača, ktorý v súčasnosti pôsobí v tejto pozícii – kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie svojej práce od začiatku pracovného pomeru,
 6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 7. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Výška odmeny:

 • 1200,-€ mesačne

Termín začatia pracovného pomeru:

 • od jún 2020, resp. dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je 01.06.2020.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, respektíve dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe na canoe@canoe.sk.

Termín výberového konania:

 • streda 03.06.2020 10:00 v Bratislave v sídle SK SHV

Účasť predsedu klubu je žiadúca.

S označením na obálke a v žiadosti:

 • „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤʺ

Adresa na podanie žiadosti:

Slovenská kanoistika – Sekcia hladkých vôd

Junácka 6, 831 04 Bratislava

 

Róbert Petriska

Predseda SK SHV

Jantext
Vajda

Preteky

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 11.10.2020

M SR maratón

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020