Výberové konanie na pozíciu reprezentačný tréner

Slovenská kanoistika vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Reprezentačný tréner Slovenskej kanoistiky, sekcie hladkých vôd (SHV)

 

Popis pracovnej pozície:

 • vytvorenie a dohľad nad stratégiou seniorskej a U23 reprezentácie a jej rozvoja,
 • zodpovednosť za krátkodobé a dlhodobé plánovanie, riadenie a organizáciu reprezentácie,
 • metodické konzultácie s trénermi reprezentantov, sledovanie výkonnosti reprezentantov a talentov,
 • sledovanie a aplikácia najnovších poznatkov do metodickej a trénerskej praxe,
 • aktívna komunikácia s reprezentantmi, trénermi a vedením Slovenskej kanoistiky SHV,
 • vedenie reprezentačných celkov na medzinárodných podujatiach,
 • spolupráca pri zabezpečení a organizácii výjazdov a sústredení reprezentačných celkov,
 • vypracúvanie nominačné kritérií, harmonogramu športových súťaží a testovaní reprezentačného družstva seniorov a U23,
 • príprava rozpočtových podkladov na finančné zabezpečenie reprezentácie
 • konzultácia Harmonogramu športovej prípravy s trénermi vybraných športovcov a jeho sledovanie, účasť na oponentúrach,
 • komunikácia a účasť na stretnutiach s rezortnými strediskami v otázkach zaraďovania, prípravy a činnosti reprezentantov,
 • predkladanie materiálov výkonnému výboru Slovenskej kanoistiky SHV,
 • administrácia materiálov a podkladov súvisiacich s danou agendou v súlade so zväzovými smernicami,
 • metodické a výkonnostné sledovanie klubových protrénerov a ich pretekárov,

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

Požadované vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne IV. stupňa, odbor rýchlostná kanoistika,
 • pozícia je určená pre uchádzača s trénerskou praxou minimálne 5 rokov v rýchlostnej kanoistike a pracovnými skúsenosťami z riadiacich pozícií, s prácou s ľuďmi, s orientáciou sa v danej problematike a v športovom prostredí.

Znalosti

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – aktívne

Počítačové znalosti – používateľ

 • Práca s PC – MS Office

Iné

 • vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • schopnosť samostatne rozhodovať,
 • znalosti z oblasti predmetného odboru,
 • flexibilita, spoľahlivosť, komunikatívnosť, asertivita, kreatívnosť,
 • bezúhonnosť,
 • pracovná a časová flexibilita, schopnosť pracovať v tíme,
 • schopnosť pracovať pod stresom,
 • pozitívny vzťah k športu, záujem vzdelávať sa.

Informácie o výberovom konaní

 • termín uskutočnenia výberového konania:

Jednokolové: osobný pohovor 29.novembra 2023

 • uchádzač zašle elektronicky do 24.novembra 2023

- štruktúrovaný životopis

- doklad o najvyššom trénerskom dosiahnutom vzdelaní

- návrh koncepcie reprezentácie po organizačnej a obsahovej činnosti na obdobie do roku 2024 s výhľadom na ďalší olympijský cyklus v rozsahu maximálne 2 strán formátu A4

- prehlásenie o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a prehlásenie o bezúhonnosti;

 

 • adresa na elektronické zasielanie požadovaných dokumentov: canoe@canoe.sk

- do predmetu napíšte: „výberové konanie reprezentačný tréner SK SHV – meno a priezvisko“.

Podmienky účasti na osobnom výberovom konaní – zaslanie všetkých požadovaných materiálov v termíne.

Doplňujúce informácie

 • miesto výkonu práce: Slovenská kanoistika, Junácka 6, Bratislava, - nie je podmienkou na dennej báze,
 • termín plánovaného nástupu: 1.12.2023, prípadne dohodou,
 • druh pracovného pomeru: čiastočný pracovný úväzok, resp. zmluva
 • platové zaradenie: od 1.000,- € + ďalšie platové dojednania v rámci odmien za pracovnú činnosť,
 • zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.,
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu,
 • uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
Dňa 16.11.2023

Jantext
Vajda

Preteky

Rudno Cup

18.05.2024 - 18.05.2024

Medzinárodná regata juniorov/U23

24.05.2024 - 26.05.2024

Pohár SNP

01.06.2024 - 02.06.2024

KP juniori a U23

08.06.2024 - 09.06.2024

Veľká cena Komárna

15.06.2024 - 16.06.2024

Trenčianska regata

22.06.2024 - 23.06.2024

Novácka päťstovka

06.07.2024 - 07.07.2024

Pohár Interu

13.07.2024 - 14.07.2024

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

20.07.2024 - 21.07.2024

M-SR krátke trate

02.08.2024 - 04.08.2024

M-SR SUP

10.08.2024 - 11.08.2024

Hargašov memoriál / M-SR maratón

07.09.2024 - 07.09.2024

Rozlúčkové preteky

05.10.2024 - 05.10.2024

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

08.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

M-SR dlhé trate

06.05.2023 - 06.05.2023

Rudno Cup

20.05.2023 - 20.05.2023

Medzinárodná regata juniorov/U23

26.05.2023 - 28.05.2023

Veľká cena Komárna

03.06.2023 - 04.06.2023

KP juniori

10.06.2023 - 10.06.2023

Pohár SNP

17.06.2023 - 18.06.2023

Trenčianska regata

24.06.2023 - 25.06.2023

Novácka päťstovka

01.07.2023 - 02.07.2023

II. KP seniori

13.07.2023 - 14.07.2023

Pohár Interu

15.07.2023 - 16.07.2023

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.07.2023 - 23.07.2023

M-SR krátke trate

04.08.2023 - 06.08.2023

M-SR SUP

12.08.2023 - 13.08.2023

Dunajský maratón

10.09.2023 - 10.09.2023

Jungov memoriál

16.09.2023 - 16.09.2023

Hargašov memoriál / M-SR maratón

23.09.2023 - 23.09.2023

Rozlúčkové preteky

30.09.2023 - 30.09.2023

M-SR dlhé trate

04.05.2024 - 04.05.2024

Jungov memoriál

11.05.2024 - 11.05.2024

Rudno Cup

18.05.2024 - 18.05.2024

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner