Výberové konanie na pozície trénerov rýchlostnej kanoistiky sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistik

Výberové konanie na pozície trénerov rýchlostnej kanoistiky sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd vyhlasuje výberové konanie na pozície:

 1. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Nováky (KRK Nováky)
 2. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Komárno (KKK Komárno)
 3. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Šamorín (KCK Šamorín)
 4. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Piešťany (KK Piešťany)
 5. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (VK Tatran)
 6. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Piešťany (ŠKK Moravany)
 7. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (Slávia UK)
 8. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Trenčín (TTS Trenčín) 

Požiadavky na pozíciu: 

 • Odborné vzdelanie v odbore rýchlostná kanoistika (min. I. stupeň trénerskej triedy)
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Trénerská prax v rýchlostnej kanoistike
 • Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami
 • Znalosť pravidiel RK, smerníc SK
 • Skúsenosti s účtovaním akcií
 • Vodičský preukaz skupiny B, do budúcna BE 

Pracovná náplň pozície: 

 • Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na juniorov a kadetov
 • Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy
 • Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ
 • Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných SK SHV
 • Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity
 • V prípade potreby výjazdy na sústredenia organizované SK SHV
 • Zastupovanie klubu na výjazdoch
 • Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom SK SHV
 • V prípade potreby aktívna výpomoc pri plnení cieľov SK SHV

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzača na pozíciu:

 1. písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu (lokalitu)
 2. profesijný štruktúrovaný životopis s preukázateľnou trénerskou praxou v obore RK
 3. kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, plus doklad o vzdelaní v odbore RK
 4. predstavenie rámcovej stratégie trénerskej činnosti na obdobie rokov 2018 – 2020
 5. v prípade uchádzača, ktorý v súčasnosti pôsobí v tejto pozícii – kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie svojej práce od začiatku pracovného pomeru,
 6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 7. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov

 

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Termín začatia pracovného pomeru:

 • od. 1.10. 2018, resp. dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je 21.09.2018.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, respektíve dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe na canoe@canoe.sk.

Termín výberového konania:

 • streda 26.09.2018 (9:00 Tatran, 9:45 Šamorín, 10:30 KK Piešťany, 11:15 Trenčín, 12:00 Nováky) a štvrtok 27.09.2018 (9:00 Slávia UK, 9:45 Moravany, 10:30 Komárno)

Účasť predsedu klubu za jednotlivé lokality je žiaduca.

S označením na obálke a v žiadosti:

 • „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤʺ

Adresa na podanie žiadosti:

Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd

Junácka 6, 831 04 Bratislava 

Róbert Petriska

Predseda SK SHV

Jantext
Vajda

Preteky

Rozlúčkové preteky

29.09.2018 - 29.09.2018

I. KP seniori

05.05.2018 - 06.05.2018

Rudno Cup

12.05.2018 - 12.05.2018

Majstrovstvá Slovenska maratón

19.05.2018 - 19.05.2018

Jungov memoriál

26.05.2018 - 26.05.2018

Medzinárodná regata

01.06.2018 - 03.06.2018

KP juniori

09.06.2018 - 09.06.2018

Veľká cena Komárna

16.06.2018 - 17.06.2018

Trenčianska regata

30.06.2018 - 01.07.2018

Novácka päťstovka

07.07.2018 - 08.07.2018

II. KP seniori

14.07.2018 - 15.07.2018

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

04.08.2018 - 05.08.2018

Pohár SNP

11.08.2018 - 12.08.2018

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

31.08.2018 - 02.09.2018

Pohár Slávie UK

08.09.2018 - 08.09.2018

Dunajský maratón

09.09.2018 - 09.09.2018