Tréningová činnosť je povolená v obmedzenom režime

Od dnes sa opäť dá v našich lodeniciach trénovať. Treba sa však riadiť vyhláškou 307, teda tréningová činnosť môže prebiehať jedine v režime OP (očkovaní, prechodení) a deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

 

307 VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 • 2

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

 • Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.
 • Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
 1. i) hromadné podujatia športového charakteru za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci hromadného podujatia budú v režime OP.
 • 3

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

 1. a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 2. b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP,
 3. c) vstup do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) umožniť len účastníkom v režime podľa písm. b),
 4. d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 5. e) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 6. f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 7. g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 8. h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 9. i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 10. j) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
 11. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 12. zákaz podávania rúk,
 13. k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
 14. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 15. partnerov,
 16. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 17. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
 18. osoby školiace voči osobám školeným,
 19. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 20. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
 21. l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 22. m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

 

Celé znenie vyhlášky: Vyhláška 307

Dňa 17.12.2021

Jantext
Vajda

Preteky

M-SR v ťahaní na trenažéri

05.02.2022 - 05.02.2022

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

II. KP juniorov a U23

30.07.2022 - 31.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

09.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner