ŠTK o Pohári SNP v Piešťanoch

ŠTK mimoriadnym rokovaním riešila žiadosť klubu KK Piešťany o zaradenie pripravovaných disciplín Pohára SNP, ktorý sa bude konať 1.-2.6.2019, do Slovenského pohára.

 ŠTK sa uzniesla na  nasledovnom, na základe úzkej komunikácie s klubom KK Piešťany a Správou povodia Váhu, ktorá predpokladá na víkend zvýšený stav, ale mierny prietok. Z komunikácie vyplynulo, že by nemalo nič narušiť bezproblémový priebeh pretekov a tým pádom ŠTK zobrala na vedomie, že by bolo zbytočné rušiť zaradenie pretekov do SP.

Z dôvodu nevyspytateľnosti prírody ŠTK pre zaistenie bezpečnosti vykoná kontrolu podujatia, uvedenú nižšie.

ŠTK zobrala na vedomie informáciu od usporiadateľa o technických problémoch pre prípravu disciplíny na 1000m, jej zmenu na 2000m a oceňuje zvýšené úsilie KK Piešťany podujatie pre kluby zorganizovať.

 

ŠTK sa uzniesla na nasledovnom:

  • Disciplíny na 500m sa zaradia do SP v prípade splnenia podmienok:

a, Dodržanie bodu 3.2.2 pravidiel RK – „Na majstrovstvách SR a pretekoch Slovenského pohára počet jednotlivých dráh pretekárskej trate musí byť minimálne 9, pri 200m tratiach minimálne 6, každá o šírke 6 až 9 metrov. Jednotlivé dráhy je potrebné vyznačiť po celej dĺžke bójkami vzdialenými od seba najviac 50 metrov. Hĺbka vody na týchto pretekoch musí byť po celej trati a po celú dobu súťaže minimálne 2 metre“

b, Dodržanie bodu 3.6.2 d) – „Na pretekoch Majstrovstiev SR, na pretekoch Slovenského pohára a na kvalifikačných pretekoch sa na krátkych tratiach štartuje zásadne od štartovacích blokov, alebo s použitím automatického štartovacieho zariadenia“

c, Prúd rieky v dráhach nebude výrazne zmenený od bežného prúdu počas pretekov v predošlých sezónach,

d, V dráhach sa nebudú vyskytovať predmety (konáre, odpad, iné nečistoty), ktoré zabránia regulárnemu priebehu pretekov,

e, Na vode aj na brehu bude zabezpečená primeraná záchrana,

  • Disciplíny na 2000m sa zaradia do SP v prípade splnenia podmienok ak budú splnené body c), d), e) uvedené vyššie,
  • Dodržanie všetkých uvedených bodov skontrolujú mimoriadne zvolení delegáti ŠTK k týmto pretekom, v sobotu o 8.00 ráno,

 

ŠTK, dňa 29.5.2019                             

Ing. Martin Bielik

Ing. Boris Bergendi

Jantext
Vajda

Preteky

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019