Správa zo sústredenia SMT v Šamoríne 2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a nemožnosť absolvovať plánované sústredenie v Tatrách, Slovenský mládežnícky tím Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky ho nakoniec uskutočnil po dohode v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne v termíne 11.-14.11.2021. Zúčastnilo sa ho 27 športovcov vo veku od 10 do 13 rokov a 4 tréneri. Hlavným cieľom akcie bolo zlepšenie techniky vo vybraných doplnkových športoch používaných v rýchlostnej kanoistike (beh, plávanie, posilňovanie) za pomoci špecializovaných trénerov. Súčasťou sústredenia boli aj športové hry a beseda s Martinou Gogolovou.

Ubytovanie, stravovanie aj všetky tréningy boli zabezpečené v areáli X-Bionic Sphere. Súsredenie prebehlo hladko, aj vďaka ústretovosti zamestnancov X-Bionic Sphere a spolupracujúcich trénerov.

Verím, že zúčastnení športovci si niektoré poznatky prenesú aj do budúcej športovej prípravy a pomôže im to v ich športovom rozvoji.

 Bratislava 16.11.2021

Spracoval: Vladimír Mrva – vedúci SMT

Dňa 22.11.2021

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner