Správa zo sústredenia SMT v Šamoríne 2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a nemožnosť absolvovať plánované sústredenie v Tatrách, Slovenský mládežnícky tím Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky ho nakoniec uskutočnil po dohode v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne v termíne 11.-14.11.2021. Zúčastnilo sa ho 27 športovcov vo veku od 10 do 13 rokov a 4 tréneri. Hlavným cieľom akcie bolo zlepšenie techniky vo vybraných doplnkových športoch používaných v rýchlostnej kanoistike (beh, plávanie, posilňovanie) za pomoci špecializovaných trénerov. Súčasťou sústredenia boli aj športové hry a beseda s Martinou Gogolovou.

Ubytovanie, stravovanie aj všetky tréningy boli zabezpečené v areáli X-Bionic Sphere. Súsredenie prebehlo hladko, aj vďaka ústretovosti zamestnancov X-Bionic Sphere a spolupracujúcich trénerov.

Verím, že zúčastnení športovci si niektoré poznatky prenesú aj do budúcej športovej prípravy a pomôže im to v ich športovom rozvoji.

 Bratislava 16.11.2021

Spracoval: Vladimír Mrva – vedúci SMT

Dňa 22.11.2021

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

08.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner