Kto sú to vlastne protréneri?

Už tretí rok sa naše kluby môžu tešiť z bližšej spolupráce so zväzom. Už toľko totiž trvá projekt „protréneri“. Čo to vlastne je a ako tento nápad vznikol? Porozprával nám o ňom športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Filip Petrla.

„Je to dlhodobá myšlienka Roba Petrisku, ktorý už dávno spomínal, že by chcel vo zväze vytvoriť trénerské miesta a pomôcť tak klubom. Touto myšlienkou sa zaoberal odkedy bol zvolený na pozíciu prezidenta. A keď sa „našli“ peniaze, výkonný výbor tento projekt schválil a rozbehol.

Koľko protrénerov máme dnes v kluboch?

K dnešnému dňu je to 9.

Aké sú podmienky, aby mohol klub získať protrénera?

Nárok na protrénera má prvých osem klubov Slovenského pohára a zohľadňujú sa aj oďalšie kritériá. Do poradia sa nepočítajú profesionálne kluby, ktoré majú platených trénerov. Deviaty klub, ktorý získal protrénera je novovzniknutý klub v Nových Zámkoch. Tu predseda sekcie využil „žolíka“ a požiadal výkonný výbor o súhlas s cieľom podporiť rozšírenie rýchlostnej kanoistiky v ďalšom regióne. V súčasnosti prebieha výberové konanie pre desiaty klub a to Vodácky klub Zlaté piesky.

Pociťuje zväz nejaké zlepšenie?

Pri každom takomto projekte sa nájde veľa kritikov i zástancov, čo sa stalo aj tu. Kritikov je veľa, ale s odstupom času cítim, že tento projekt má dobré ambície a napreduje. Vidím ešte nedokonalosti, treba veci zlepšovať. Najdôležitejšie je, aby boli kluby spokojné s prácou protrénerov. Tréneri plnia úlohy klubu v súčinnosti so zväzom. Úlohy zo zväzu im zadáva športový riaditeľ, ktorý je zároveň ich priamy nadriadený. Úlohou klubov je, aby potenciál trénerov bol naplno využitý, aby pracovali aj v doobedných aj poobedných hodinách. V prvom rade majú vykonávať trénerskú činnosť, potom pomáhať pri náborovej činnosti, opravách v lodenici či zhánať financie do klubu z iných zdrojov. Treba pamätať na to, že protréner je klubový tréner a tak mu má jeho náplň práce určiť v prvom rade klub. Zväz si občas vyžiada týchto trénerov na pomoc, keď treba ísť na reprezentačnú akciu, či vypomôcť na medzinárodných pretekoch.

Keď hovoríš o zlepšovaní, v čom sú podľa teba ešte rezervy?

Čo ma trápi najviac, je nedostatok kvalitných trénerov. Samotní tréneri vedia o svojich nedostatkoch, pracujú na nich a dôležité je sa dovzdelávať. Podmienkou prijatia na pozíciu protrénera je 2. trénerský stupeň.  Niektorí protréneri majú vysokoškolské vzdelanie a ideálne by bolo, keby takíto stupeň mali všetci. Preto počas roka sledujeme, aké školenia robí napríklad NŠC či FTVŠ a potom odporučíme trénerom, aby sa školenia zúčastnili, prípadne nájdu zaujímavé školenia aj sami. Ďalším dôležitým bodom je, aby si kluby uvedomili, že protréneri sú určení prioritne pre kadetov a juniorov, to je ich cieľová skupina. Teoreticky môže tréner začať so žiakmi a potom sa s nimi posunúť ďalej, ale nemôže trvalo trénovať žiakov.

Aká je odozva klubov?

Pre kluby je to pozitívum, dostali zaplateného trénera. Takže z tohto hľadiska sú kluby spokojné. Problém však je, že nie všetky kluby využívajú svojich protrénerov naplno. Klub im nedostatočne zadáva úlohy a potom sa obracajú na športového riaditeľa, aby riešil každodennú náplň práce daného trénera. No to treba riešiť medzi klubom a ich protrénerom. Keď si toto v kluboch uvedomia, myslím, že sa im bude jednoduchšie fungovať. Na to existuje aj výkaz práce, ktorý kluby posielajú na zväz a tam by malo byť vidieť, čo protréneri počas mesiaca odrobili.

Máte nejaké spoločné stretnutia, kde si prejdete skúsenosti či problémy?

Raz ročne máme spoločný seminár trénerov. Je povinný pre protrénerov a z každého klubu sa môžu zúčastniť ďalší dvaja tréneri. Prejdeme si tu problematiku v kluboch, kalendár na nasledujúci rok, povieme si, čo bolo dobré a čo nie počas sezóny.

 

 

Jantext
Vajda

Preteky

Pohár SNP

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

KP seniori

10.09.2020 - 11.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

25.09.2020 - 27.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 11.10.2020

M SR maratón

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020