Edukačný plán na rok 2021

V súvislosti s aktuálnou situáciou a vývojom legislatívy v oblasti športu, predovšetkým v oblasti boja proti dopingu, Vám ako Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ďalej ako „SADA“) zasielame pre ďalšie využitie vzor edukačného plánu pre národné športové zväzy pre rok 2021 (ďalej ako „Edukačný plán“).
Edukačný plán bol vypracovaný podľa vzoru Svetovej antidopingovej agentúry (ďalej ako „WADA“) a reflektuje potreby najaktuálnejších zmien prijatých v spojení s:

  • novelou zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov;
  • Svetovým antidopingovým kódexom 2021 (ďalej ako „kódex“);
  • Medzinárodnou normou pre vzdelávanie 2021 (ďalej ako „norma“).

Edukačný plán spĺňa nasledovné požiadavky vyplývajúce z predpisov Svetového antidopingového programu:

  • bod 18.2 kódexu, v zmysle ktorého platí: „Signatári vytvoria vzdelávací plán tak, ako to požaduje medzinárodná norma pre vzdelávanie.“;
  • v súlade s čl. 4 a nasl. normy, najmä jej čl. 4, ktorý vyžaduje zdokumentovať vzdelávacie aktivity prostredníctvom edukačného plánu.

V nadväznosti na splnenie vyššie spomenutej povinnosti Vám zasielame vzor edukačného plánu pre rok 2021, ktorý zakotvuje okrem iného aj nové praktické možnosti pre športovca, a určuje krátkodobé a dlhodobé ciele v oblasti vzdelávania športovcov.
 
Vo vzťahu k predloženému Edukačnému plánu Vás žiadame, aby ste tento vyplnili podľa pokynov v ňom uvedených a vyplnený nám ho za účelom jeho vyhodnotenia v zmysle čl. 6 normy zaslali späť do 30 dní od jeho doručenia.

Vzor edukačného plánu na vyplnenie si stiahnete TU.
 
S pozdravom

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

PaedDr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD.
riaditeľka

Jantext
Vajda

Preteky

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 10.10.2020

Leto s Kajakom

17.10.2020 - 17.10.2020

Partner
Partner
Partner