Nový kalendár domácich pretekov

Včera v Piešťanoch prebehlo mimoriadne zasadnutie výkonného výboru, ktorý mal v programe výstup z hlasovania per rollam o dokumentoch z valného zhromaždenia sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky, prejednanie finančnej situácie zväzu, plánované medzinárodné podujatia ICF a ECA a najpodstatnejšie bolo schválenie kalendára domácich pretekov. Vzhľadom k mimoriadnej situácii sa výkonný výbor a následne aj športovo technická komisia zhodli na nasledovnom:

24.-25.4.             KP seniori + testovanie juniori – ZRUŠENÉ

2.5.                     Rudno Cup – ZRUŠENÉ

16.5.                   Jungov memoriál – ZRUŠENÉ

6.6.                     I. KP juniori – ZRUŠENÉ

13.-14.6.             Veľká cena Komárna – ZRUŠENÉ

20.-21.6.             Samaria Cup – ZRUŠENÉ

25.-26.6.             II. KP seniori – ZRUŠENÉ

27.-28.6.             Trenčianska regata – ZRUŠENÉ

18.-19.7.             Pohár SNP (1000m, 500m)

1.-2.8.                 Novácka 500vka (500m, 200m)

15.-16.8.             Pohár Interu, Zemník

28.-30.8.             M-SR, krátke trate, Zemník (1000m, 500m, 200m)

5.9.                     Pohár Slávie UK

13.9.                   Dunajský maratón

18.-20.9.             Súťaž olympijských nádejí Szeged

19.9.                   Hargašov memoriál

25.-27.9.             Medzinárodná regata, Zemník

3.10.                   Rozlúčkové preteky

10.-11.10.           M-SR, dlhé trate, Nováky

17.10.                 M-SR, maratón, Zemník

Na základe dodržania potrebných opatrení, budú na uvedených pretekoch vypísané všetky singlové disciplíny a deblové iba vo vekových kategóriách kadeti, juniori a seniori. Deblové kategórie sa uskutočnia vo všetkých vekových kategóriách iba na majstrovstvách Slovenska. V disciplíne K4 sa majstrovstvá Slovenska neuskutočnia.

Pre obmedzenie kontaktu medzi osobami, zabezpečenia ochrany účastníkov, organizátorov a rozhodcov pretekov sa výkonný výbor uzniesol o skrátení časového rozpisu pretekov s postupným zaraďovaní disciplín, a teda  Pohár SNP budú iba singlové disciplíny, Novácka 500vka singlové disciplíny a K2, C2 u kadetov, juniorov a seniorov, Pohár Interu singlové a deblové disciplíny, majstrovstvá Slovenska krátke trate všetky majstrovské disciplíny okrem K4, C4.   Prvý štart každého súťažného dňa bude o 10:00.

Organizácia uvedených podujatí bude vždy prispôsobená aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

Jantext
Vajda

Preteky

Pohár SNP

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

KP seniori

10.09.2020 - 11.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

25.09.2020 - 27.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 11.10.2020

M SR maratón

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020