Máme nového medzinárodného rozhodcu

Medzinárodná kanoistická federácia minulý týždeň zorganizovala štvordňový kurz pre rozhodcov rýchlostnej kanoistiky a po ňom nasledovali aj rozhodcovské skúšky. Kurz sa uskutočnil vo Veľkej Británii popri regate v Notthinghame a zúčastnilo sa ho 15 rozhodcov z 13 európskych krajín.

Či boli skúšky ťažké sme vyspovedali nášho rozhodcu Martina Bielika: „Písomné skúšky neboli ťažké, bolo len treba správne pochopiť, čo sa tou danou otázkou myslí a potom vybrať správnu odpoveď z možností, alebo napísať odpoveď na otvorenú otázku. Ústne skúšky boli potom vedené viac-menej ako rozhovor so skúšajúcim. Komunikačný jazyk ICF je angličtina, tak aj skúšky prebiehali v angličtine. Učil som sa asi mesiac stanovy a pravidlá ICF.“

Ako prebiehajú také skúšky? „Prvé 2 dni bola teoretická výučba zakončená testom zo stanov ICF a pravidiel a ďalšie 2 dni boli praktické, kde sme boli pridelení na jednotlivé rozhodcovské pozície v rámci regaty, ktorá tam prebiehala a mali sme za úlohu pozorovať činnosť rozhodcov, zhodnotiť, čo bolo dobré, čo zlé a čo by sme spravili inak. Táto časť bola zakončená ústnou skúškou, kde sa preberali chybné odpovede v písomnom teste, skúšajúci nám kládli doplňujúce otázky a my sme prezentovali výsledky našich praktických pozorovaní.“

A my sme hrdí, že sa tohto kurzu úspešne zúčastnil aj rozhodca Martin Bielik a stal sa naším novým medzinárodným rozhodcom.

Jantext
Vajda

Preteky

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019