Kráľovský pohár

Pohár o Kráľa kajakárov,  Kráľa kanoistov a Kráľovnú kajakárok 2020

Výkonný výbor Sekcie hladkých vôd vyhlasuje súťaž o Kráľa kajakárov, Kráľa kanoistov a Kráľovnú kajakárok pre rok 2020 s nasledujúcimi pravidlami:

1. Poradie v celkovom hodnotení sa určuje na základe získaných bodov vo vybraných disciplínach, vybraných pretekov.

 

2. Bodovanie do celkového hodnotenia je obdobné ako bodovanie v Slovenskom pohári:

1.miesto – 10 b                                             6.miesto –    4b

2.miesto –   8 b                                             7.miesto –    3b

3.miesto –   7 b                                             8.miesto –    2b

4.miesto –    6b                                             9.miesto –    1b

5.miesto –    5b                                                          

 

3. Podmienka započítavania pretekára je účasť v každej jednej z nasledujúcich disciplín:

K1 500m          Novácka 500vka

K1 200m          Novácka 500vka

K1 1000m        M-SR, krátke trate

K1 500m          M-SR, krátke trate

K1 200m          M-SR, krátke trate

 

4. Do celkového hodnotenia sa započítavajú tri najlepšie bodové umiestnenia z uvedených disciplín.

 

5. Pravidlá pre určenie konečného poradia:

   1. vyšší súčet bodov z troch bodovo najúspešnejších disciplín pretekára

   2. pri rovnosti bodov nižší súčet umiestnení vo finálových jazdách v ktorých sa stretli pretekári s rovnakým počtom bodov v jazdách, ktoré sa im započítavajú do poradia.

   3. pri rovnakom súčte umiestnení, súčet najlepších časov pretekára z K1 500 Nováky a K1 500m M-SR,  

   4. pri rovnosti aj po bode 3. si pretekári delia poradie.

 

6. Ocenenia celkového poradia:

Kráľ kajakárov                                 Kráľ kanoistov                                 Kráľovná kajakárok

1.miesto             2.200,- €             1. miesto             1.000,- €             1.miesto              800,- €

2.miesto             1.300,- €             2.miesto                 500,- €

3.miesto                900,- €              3.miesto                 300,- €

4.miesto                500,- €

5.miesto                300,- €

 

V prípade ak majú pretekári rovnaké umiestnenie delia si súčet odmien.

Poznámka: pre krátkosť času pred prvými započítavanými pretekmi zväz hradí poplatok dospelým pretekárom za dohlášku na Novácku 500vku.

Vyhodnotenie pohára na Galavečeri 2021.

Boris Bergendi, 28.7.2020

Jantext
Vajda

Preteky

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Veľká cena Komárna

06.09.2020 - 06.09.2020

KP seniori

10.09.2020 - 11.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

25.09.2020 - 27.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 11.10.2020

M SR maratón

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

Piešťanská Regata 2020

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020