WhatsApp info kanál Súťažnej komisie SDV-SK

Odkaz na prihlásenie:

https://chat.whatsapp.com/DYfsfhTVaEyBkKcarsATyy

QR kód:

IMG_9874 

 

Kontakt na administrátora skupiny:

Martin Stanovský ml.
Predseda Súťažnej komisie SDV-SK
martinstanovsky@canoe.sk