Rozlúčka so zlatonosným areálom - 14. novembra o 14.00 v Čunove 14 olympijskych medailí

Preteky