I. Husár: Športovanie od pondelka riadia svetlá na športovom semafore

Preteky