20.10. 06:35 - Martina Kohlová si užíva rolu mamy: Verím, že čoskoro budeme spolu športovať | 17.10. 18:32 - Adam Botek: S Gellem chceme pokračovať, rád by som šiel aj kájednotku | 15.10. 09:25 - Karloveský bobor 2017 sa uskutočnil na internej báze | 8.10. 09:52 - Rozlúčkové tortové preteky na Zlatých pieskoch v jubilejnom lesku | 6.10. 06:39 - V sobotu na Zlatých pieskoch medzinádoné Rozlúčkové - tortové preteky | 4.10. 17:54 - Slovenský mládežnícky tím sa vrátil z Veľkej ceny Sparty s 20 prvenstvami! |

Funkcionári


Prezident SK

Ivan Cibák, e-mail: ktlkm@ktklm.sk

 

Prezídium SK

Ivan Cibák, e-mail: ktlkm@ktklm.sk

PaedDr. Robert Petriska, e-mail: petriska@sportcenter.sk

Mgr. Richard Galovič, e-mail: richard.galovic@gmail.com

Ing. Ľubomír Nebeský, e-mail: lubomir.nebesky@gmail.com

Milan Oršula, e-mail: orsula.m@gmail.com

Richard Grigar, e-mail: grigar@nordia.sk

Róbert Orokocký, e-mail: orokocky@canoeslalom.sk

 

Kontrolór SK

Oldřich Kovář, ml., e-mail: kovar@kronovision.sk

 

Predseda SK SHV

PaedDr. Róbert Petriska, finančná komisia, e-mail: petriska@sportcenter.sk

 

Podpredseda SK SHV

Marian Tesárik, komisia vrcholového športu, e-mail: tesarikmarian@gmail.com

 

Členovia výkonného výboru SK, sekcia hladkých vôd

Bc. Ladislav Belovič, komisia vrcholového športu, e-mail: slacns@gmail.com

Mgr. Andrej Wiebauer, trénersko-metodicko-vzdelávacia komisia, e-mail: andrej.wibo@gmail.com

Ing. Martin Zgančík, komisia rozvoja klubov, e-mail: martin.zgancik@gmail.com

Ing. Ľubomír Nebeský, ekonomická komisia, e-mail: lubomir.nebesky@gmail.com

 

Ďalší funkcionári

Ing. Boris Bergendi, generálny manažér, e-mail: bergendi@canoe.sk

Mgr. Filip Petrla, športový riaditeľ, e-mail: filip.petrla@gmail.com

Ing. Martin Bielik, predseda Športovo-technickej komisie, e-mail: martin@mbielik.sk

Milan Kelle, revízor, e-mail: milankelle@gmail.com

Ing. Juraj Záborský, predseda komisie rozhodcov, e-mail: zaborskyj@batas.sk


Realizačný tím seniorov 2017

Mgr. Filip Petrla - predseda RTS, e-mail: filip.petrla@gmail.com

Mgr. Slavomír Kňazovický, e-mail: s.knazovicky@orangemail.sk

Mgr. Radovan Šimočko, e-mail: rsajfon@gmail.com

Róbert Erban, e-mail: erban@profi.sk

Peter Likér, e-mail: liker84@me.com

Mgr. Andrej Wiebauer, e-mail: andrej.wibo@gmail.com

Marián Tesárik, e-mail: tesarikmarian@gmail.com

 

Reprezentačný tréner maratónu

Marián Lachkovič, e-mail: lachkovic@gmail.com

 

Realizačný tím juniorov 2017

Mgr. Marian Tesárik - predseda RTJ, e-mail: tesarikmarian@gmail.com

Ľubomír Hagara, e-mail: hagaralubo@gmail.com

Róbert Erban, e-mail: erban@profi.sk

Vladimír Mrva, e-mail: vladimir.mrva@post.sk

 

Slovenský mládežnícky tím 2017

Vladimír Mrva - predseda SMT, e-mail: vladimir.mrva@post.sk