15.12. 10:02 - Výkonný výbor schválil kalendár podujatí na rok 2018 | 12.12. 13:51 - Trénerský seminár v Smrekovici prednáškami i praktickými ukážkami zaujal | 12.12. 13:17 - Trénerská rada FTVŠ ponúka zaujímavé vzdelávacie projekty v roku 2018 | 11.12. 15:56 - Z Vlčeka sa stal bežec: Držal som sa svojho tempa | 7.12. 11:39 - Peter Gelle a Adam Botek v najlepšej desiatke v ankete Športovec roka 2017, štvorkajak medzi kolektívmi 6. | 4.12. 13:57 - Na ME v krose v Šamoríne si 6-kilometrovú trať zabehne aj Erik Vlček |

Smernice SP

Smernice pre

Slovenský pohár SHV 2017

Slovenský pohár (SP) je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Súťaž je klasifikovaná v troch skupinách: dospelí (bez veteránov), mládež (pretekári 13 r. – juniori), veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Vyhodnocuje sa aj celková súťaž klubov (spolu – dospelí, mládež a veteráni).

Vo všetkých skupinách sa započítavajú bodové zisky z nasledujúcich pretekov:

 

kolo

dátum

preteky

trate

1.

10.6.

Pohár Interu

200m (kadeti a vyššie), 2000m (13-14r.)

2.

17.-18.6.

VC komárna

5000m

3.

24.-25.6.

Trenčianska regata

200m (kadeti a vyššie), dlhé trate (13-vyššie)

4.

01.-02.7.

Novácka 500vka

200m (kadeti a vyššie), 500m (13-vyššie)

5.

08.-09.7

Samaria Cup

200m (13 a vyššie)

6.

19.-20.8.

Pohár SNP, Piešťany

500m, 1000m (13 a vyššie)

Bodovanie SP

- Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí,

- Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,

- Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov,

- Pri súťažiach so šiestimi dráhami sa hodnotí prvých 6 pretekárov,

- Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom,

- V jazdách, v ktorých štartujú iba dve lode, víťazná získava 3 body a loď na druhom mieste 1 bod,

- Do hodnotenia sa nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, poradie slovenských pretekárov sa však neposúva,

- Do SP sa započítavajú disciplíny uvedené v bode 1.12 pravidiel RK,

- Do celkového hodnotenia jednotlivcov sa započítava päť pretekov zo šiestich s najúspešnejším bodovým ziskom.

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov).

Ceny
Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia, diplomy. Víťaz celkovej súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 1 000 €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 700 €, tretí pohár a odmenu vo výške 500 €, štvrtý 350 € a piaty 200 €. Víťaz klubovej súťaže veteráni obdrží 200 €.

ŠTK schválilo 13.3.2017