23.3. 07:56 - Zomrel Anton Zerer | 19.3. 20:01 - V Portugalsku nepokazil náladu Mládkovej ani dážď. Pilovala techniku pádlovania | 17.3. 14:17 - Gelle, Fraňa a Šimočko v Mexiku 2300 m nad morom. Taká je príprava na kanáli, kde boli OH 1968 | 14.3. 10:37 - Traja mladí kanoisti do Barcelony. Pobijú sa o miestenky na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires | 12.3. 18:20 - ECA schválila dejiská vrcholných európskych podujatí na nasledujúce roky | 7.3. 18:04 - Matej Rusnák makal pod trénerom Ľubomírom Hagarom ml. v spoločnosti Čechov |

Nominačné kritériá

Nominačné kritériá Slovenskej kanoistiky v maratóne na rok 2017.

Medzinárodný kalendár hlavných maratónskych podujatí na rok 2017:

 

1. Svetový pohár v maratóne Hazewinkel, Belgicko 26.5 – 28.5. 2017

2. ME v maratóne Ponte de Lima, Portugalsko 30.6. - 2.7. 2017

3. MS v maratóne Pietermaritzburg, Južná Afrika 7.9 – 10.9. 2017

4. Svetový pohár v maratóne Shaoxing, Čína 21.10 – 23.10. 2017

Plánované preteky maratónskeho družstva na rok 2017.

· Viedensky medzinárodný maratón, Viedeň -  6.5. 2017

· Majstrovstvá Slovenska dlhé trate 20.-21.05.2017 Nováky

· Svetový pohár v maratóne Hazewinkel, Belgicko 26.5 – 28.5. 2017

· Nominačný pretek na ME, Hradec Králové 10.6.2017

· ME v maratóne Ponte de Lima, Portugalsko 30.6. - 2.7. 2017

· M SR v maratóne, Piešťany 2.9.2017

· MS v maratóne Pietermaritzburg, Južná Afrika 7.9 – 10.9. 2017

· Dunajský maratón, Dobrohošť 10.9.2017  

1. Nominačné kritériá maratón 2017:

a,  Viedensky medzinárodný maratón, Viedeň – 6.5.2017 /Rakúsko/

Nominačné preteky na I.SP Hazewinkel 2017. Odporúčaná účasť všetkým záujemcom o štart na I.SP v maratóne Hazewinkel, Belgicko 26.5 – 28.5. 2017        v singlových disciplínach. Pri nominácii na I.SP Hazewinkel 2017 sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich a počet zúčastnených klubov (najmä Maďarských klubov). Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd (ďalej len SKA – SHV) zabezpečí a preplatí finančné náklady spojené so štartom na podujatí vybraným pretekárom, ktorých určí reprezentačný tréner v maratóne. Títo športovci sú povinní nahlásiť svoj záujem o štart do 27.04.2017 reprezentačnému trénerovi v maratóne Mariánovi Lachkovičovi na e-mailovú adresu lachkovic@joj.sk.

Bližšie info ohľadom pretekov nájdete na http://www.psv-kanu.at/J3/index.php alebo priamo u reprezentačného trénera na tel. čísle 0948 009 511.

b, MSR – DT Nováky 20.-21.05.2017

Kontrolné preteky pre účasť na I.SP 2017 a ME 2017.

 

c, I. Svetový pohár Hazewinkel, Belgicko 26.5 – 28.5. 2017

Nominujú sa tí pretekári z Viedenského medzinárodného maratónu 2017, ktorí splnia výkonnostné kritéria pre účasť na I.SP Hazewinkel 2017. O návrhu nominácie na I.SP Hazewinkel 2017 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

 

 

 

d, Maratón Hradec Králové – 10.6.2017 /Česko/

Nominačné preteky na ME maratón 2017. Povinný štart záujemcov o účasť na ME v maratóne Ponte de Lima, Portugalsko 30.6. - 2.7. 2017. Reprezentačný tréner v maratóne rozhodne, ktorým záujemcom o štart budú hradené náklady spojené s účasťou na podujatí. Títo pretekári sú povinní nahlásiť svoj záujem o štart do 04.06.2017 reprezentačnému trénerovi v maratóne Marianovi Lachkovičovi na e-mailovú adresu lachkovic@joj.sk

 

e, ME maratón Ponte de Lima, Portugalsko 30.6. - 2.7. 2017

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z Maratónu Hradec Králové 2017 a na základe výsledkov z predchádzajúcich pretekov v sezóne 2017. O návrhu nominácie na ME maratón 2017 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne. ME maratón 2017 budú slúžiť ako nominačné preteky na MS maratón 2017.

f, MS Pietermaritzburg, Južná Afrika 7.9 – 10.9. 2017

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z ME maratón 2017. Pri nominácii sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich, počet zúčastnených krajín a umiestnenie v štartovom poli. O návrhu nominácie na MS maratón 2017 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

g, II. Svetový pohár v maratóne Shaoxing, Čína 21.10 – 23.10. 2017

Nominujú sa medailisti z ME maratón 2017 a MS maratón 2017. O návrhu nominácie na II.SP maratón 2017 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

 

2. Doplnky:

a) O záverečnej nominácii na medzinárodné podujatia rozhodne Výkonný výbor SKA – SHV.

b) Všetky nominácie a organizačné pokyny k jednotlivým akciám budú zverejnené na webovej stránke SKA – SHV.

c) Výkonný výbor SKA – SHV si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách,

d) Výkonný výbor SKA – SHV si vyhradzuje právo schvaľovať počet nominovaných lodí na jednotlivé podujatia podľa finančných možností zväzu,

e) Reprezentačný tréner odporúča pretekárom, ktorí majú záujem nominovať sa na medzinárodné podujatia absolvovať aj slovenské preteky: Majstrovstvá SR - DT, Majstrovstvá SR – maratón, Dunajský Maratón, Hargašov memoriál, Karloveský bobor, kde sa môžu stretnúť s reprezentačným trénerom a konzultovať svoj prípadný záujem o maratónske preteky aj v nasledujúcich sezónach.

f) Prideľovanie lodí – lode budú  reprezentantom pridelené na základe výsledkov a počtu lodí, ktoré RDM má k dispozícii. Požičiavanie lodí bude prebiehať po dohode s  reprezentačným trénerom. Je samozrejmé, že o pridelenú loď sa reprezentant príkladne stará a je za ňu plne zodpovedný.

 

V Bratislave 9.2.2017                                             Mgr. Marián Lachkovič