15.12. 10:02 - Výkonný výbor schválil kalendár podujatí na rok 2018 | 12.12. 13:51 - Trénerský seminár v Smrekovici prednáškami i praktickými ukážkami zaujal | 12.12. 13:17 - Trénerská rada FTVŠ ponúka zaujímavé vzdelávacie projekty v roku 2018 | 11.12. 15:56 - Z Vlčeka sa stal bežec: Držal som sa svojho tempa | 7.12. 11:39 - Peter Gelle a Adam Botek v najlepšej desiatke v ankete Športovec roka 2017, štvorkajak medzi kolektívmi 6. | 4.12. 13:57 - Na ME v krose v Šamoríne si 6-kilometrovú trať zabehne aj Erik Vlček |

Oddiely

ADRESÁR ODDIELOV A KLUBOV SZRK
01  UKB      KARLOVA VES
Slávia UK Bratislava
nábor detí 0905 789864
Adresa klubu: Trnavská cesta 39, 831 04  Bratislava
Tel: 02/44373806
IČO: 686191
Bank. spojenie: SLSP Bratislava – mesto, č.ú. štátne prostriedky: 11466500/0900, účet kanoistického klubu: 2661430103/1100
Poštová adresa: Lackova 19, 841 04  Bratislava
Predseda: Ing. Miroslav Haviar
02  TAT
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava
Adresa klubu: Botanická 11, 841 04  Bratislava 4
Tel: 02/65422462
IČO: 686778
Bank. spojenie: SLSP Bratislava, č.ú.: 11456388/0900
Poštová adresa: Ing. Juraj Hargaš, VK Tatran Karlova Ves, Botanická 11,
841 04  Bratislava 4
Predseda: Ing. Ivan Hargaš

03  ŠKP
Športový klub polície Bratislava
Adresa klubu: Schneidera-Trnavského 68, 844 29  Bratislava
Adresa lodenice: Klokočova 10, 851 01  Bratislava
Tel: 02/62250076
IČO: 681989
Bank. spojenie: Poštová banka, č.ú.: 20311682/6500
Poštová adresa: Kanoistický oddiel ŠKP, Klokočova 10, 851 01  Bratislava
Predseda: Jana Bobková

04  SŠŠR
Stredisko štátnej športovej reprezentácie SR
Adresa klubu: Romanova 37, 851 02  Bratislava
Tel: 02/62524624
Fax: 02/62524625
IČO: 735353
Bank. spojenie: NBS Bratislava, č.ú.: 212136-882/0720
Poštová adresa: Mgr. Jana Masárová, Colnická 14,
851 10  Bratislava – Rusovce

05  VIN      KARLOVA VES
KRK Vinohrady Bratislava
nábor detí  0908 414028
Adresa klubu: Botanická 9, 841 04  Bratislava
Tel: 02/65424230
Fax: 02/43425294
IČO: 31744079
Bank. spojenie: VÚB Bratislava – mesto, č.ú.: 177134-012/0200
Poštová adresa: Jaroslav Ostrčil, Šustekova 29, 851 04  Bratislava
Predseda: Ing. Marian Horváth

06  DUN      PETRŽALKA
Vodácky klub Dunajčík Bratislava
nábor detí 0905 978192
Adresa klubu: Klokočova 5, 851 01  Bratislava
Tel: 02/62250141
IČO: 605115
Bank. spojenie: VÚB Bratislava – mesto, č.ú.: 120939-012/0200,
účet na štátne prostriedky: 4002551234/7500
Poštová adresa: Ing. Branislav Kunc, Nákovná 36/D, 821 06 Bratislava
Predseda: Ing. Branislav Kunc

07  INT        Lodenica za SLOVNAFTOM - Vlčie Hrdlo - Ružinov
Kanoistický klub AŠK Inter Bratislava
nábor detí  0911252937
Adresa klubu: Trnavská cesta 29, 832 84  Bratislava
Sídlo prevádzky klubu: Lodenica AŠK Inter Bratislava, Vlčie hrdlo, Bratislava - Ružinov
Web: www.askinter.sk
e-mail: michal.rudisin@gmail.com
Tel: 0911252937
IČO: 678457
Bank. spojenie: VÚB Bratislava, č.ú.: 9231112/0200, IBAN: SK45 0200 0000 0000 0923 1112, BIC: SUBASKBX
Prezident: PhDr. Ľubomír Nebeský

08  DKB      PETRŽALKA
Dunajklub Kamzík Bratislava
nábor detí   0908 194496
Adresa klubu: Klokočova 1, 851 01  Bratislava
Tel: 02/62250051
IČO: 31753302
Bank. spojenie: Tatra Banka, č.ú.: 2622250142/1100
Poštová adresa: Ing. Milan Fiedler, Hálova 15, 851 01  Bratislava
Predseda: Ing. Milan Fiedler

09  MFF      KARLOVA VES
Klub dunajských vodákov - matematikov, fyzikov a invormatikov Bratislava
nábor detí  0904 559957
Adresa oddielu: Mlynská dolina, 842 15  Bratislava
Tel: 02/65423662
IČO: 17324912
e-mail:                   vojtech.potocny@fmph.uniba.sk
Poštová adresa: Doc. PhDr. Vojtech Potočný, CSc., KDV-MFI BA, Repašského 6,
841 02  Bratislava
Predseda: Doc. PhDr. Vojtech Potočný, CSc.

10  ŠAM
Kajak canoe klub Šamorín
nábor detí 0908 727846
Adresa klubu: Veterná 18, 931 01  Šamorín
Tel: 0905/617668
IČO: 31823661
Bank. spojenie: SLSP Šamorín, č.ú.: 21878306/0900
Poštová adresa: Ing. Imrich Tóth, Priemyselná 3, 931 01  Šamorín
Predseda: Ing. Imrich Tóth

11  KOM
Kajak & kanoe klub Komárno
nábor detí 0907 307633
Adresa klubu: Župná 18, 945 01  Komárno
Tel: 035/7710666
Fax: 035/7730877
Fax lodenica: 035/7710649
IČO: 00609153
Bank. spojenie: VÚB Komárno, č.ú.: 10437-142/0200
Poštová adresa: Ing. Tibor Soós, Dunajská 9, 945 01  Komárno
Predseda: Ing. Tibor Soós

12  ŠTU
TJ Dunaj Štúrovo
nábor detí   0907 481932
Adresa oddielu: Ostrihomská cesta 6, 943 01  Štúrovo
e-mail: pupavka@inmail.sk
Tel: 0907481932
IČO: 34000381
Bank. spojenie: VÚB Nové Zámky, č.ú.: 52030-172/0200
Poštová adresa: Jozef Kužel, Štefánikova 12, 943 01  Štúrovo
Predseda: Jozef Kužel

13  DŠA
Slovan Duslo Šaľa, oddiel rýchlostnej kanoistiky
Adresa oddielu: Kukučínova 4, 927 01  Šaľa
Tel: 031/7712458
IČO: 17643953
Bank. spojenie: VÚB Galanta, č.ú.: 4531-132/0200
Poštová adresa: Gabriel Zirkelbach, Hlboká 22, 927 01  Šaľa
Predseda: Jozef Kemenský

14  BLH
AŠK Blesk Hlohovec, kanoistický klub
nábor detí  0903 120643
Adresa klubu: Svätopeterská ul. 89, 920 01  Hlohovec
IČO: 34029311
Bank. spojenie: ČSOB Hlohovec, č.ú.: 0611792203/7500
Poštová adresa: Peter Vetrík, Gaštanová 8, 920 01  Hlohovec
Predseda: Peter Vetrík

15  PIE
Kajak & Canoe Piešťany, kanoistický oddiel
nábor detí  0905 607296
Adresa oddielu: Rekreačná 5, 921 01  Piešťany
e-mail: vybor@k2.sk
Tel: 0905757499
IČO: 892203
Bank. spojenie: SLSP Piešťany, č.ú.: 0283609712/0900
Poštová adresa: Bc. Matej Kačic, Kollárova 17, 921 01 Piešťany
Predseda: Róbert Erban

16  TTS
Kanoistický klub TTS Trenčín
nábor detí    0903 448570
Adresa klubu: Mládežnícka 6, 911 01  Trenčín
Tel: 0905387895
IČO: 17638453
Bank. spojenie: VÚB Trenčín, č.ú.: 41933-202/0200
Poštová adresa: Kanoistický klub TTS Trenčín, Mládežnícka 6,
911 01  Trenčín
Predseda: Miloš Kohout

17  ŠŠT
TJ Slávia Športová škola Trenčín, kanoistický klub
nábor detí 0903 462172
Adresa klubu: OŠG, Kožušnícka 2, 911 01  Trenčín
Tel. lodenica: 032/7432758
Fax 032/7430002
IČO: 30998417
Bank. spojenie: VÚB Trenčín, č.ú.: 45336-202/0200
Poštová adresa: Daniela Mrvová, Liptovská 3/10, 911 08  Trenčín
Predseda: Beáta Šinková

18  DUK
VŠC Dukla Banská Bystrica v Trenčíne, športový oddiel rýchlostnej kanoisticky
Adresa klubu: Štefánikova 16, 911 91  Trenčín
e-mail: vacekova@dukla.sk
Tel: 0903/820970
Fax: 032/7431433
IČO: 800520
Bank. spojenie: NBS Trenčín, č.ú.: 7000166408/8180
Poštová adresa: VŠC Dukla Trenčín, Danka Vaceková, Štefánikova 16,
911 01  Trenčín
Predseda: PaedDr. Ľubomír Roško

19  NOV
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
nábor detí  0918 435 610
Adresa klubu: Nábrežná 954, 972 71  Nováky
tel: 0904999105
IČO: 00628093
Bank. spojenie: VÚB Prievidza, exp. Nováky, č.ú.: 44432-382/0200
Poštová adresa: Milan Oršula, Rastislavova 325/10, 97271  Nováky
Prezident: Milan Oršula

20  POB
Kajak kanoe klub Považská Bystrica
nábor detí  0908 142574
Adresa klubu: Lodenica vodáckeho klubu Sparta pri Váhu, 
017 01  Považská Bystrica
e-mail: jsajda111@gmail.com
tel: 0907452245
IČO: 42017106
Bank. spojenie: č.ú.: 4008113219/7500
Poštová adresa: Ing. Jozef Sajda, Mierova 308/4, 017 01 Považská Bystrica
Predseda: Ing. Jozef Sajda

21    ZVO
Klub vodných športov Zvolen
nábor detí  0904 607406
Adresa klubu: Lučenecká cesta 2288/14, 960 01  Zvolen
IČO: 30231540
Bank. spojenie: SLPO Zvolen, č.ú.: 956280/1200
Poštová adresa: Ján Miškovič, Novozámocká 1447/29, 960 01  Zvolen
Predseda: Mária Oklepková

22   NMV
Klub rýchlostnej kanoistiky – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom
nábor detí  0905 315884
Adresa klubu: 916 22 Podolie 560
e-mail: nmv.krkzv@zoznam.sk
Tel: 0905/315884
IČO: 36128306
Bank. spojenie: SLSP, č.ú.: 272367156/0900
Predseda: Mgr. Rastislav Parák

23    ZVK
Klub rýchlostnej kanoistiky Zvolen
nábor detí  0905 751836
Adresa klubu: M. R. Štefánika 21, 960 01  Zvolen
Tel: 0905/751836
IČO: 0037949136
Bank. spojenie: Istrobanka Zvolen, č.ú.: 10006-64417120/4900
Poštová adresa: Ing. Miloš Mikleš, M. R. Štefánika 21, 960 01  Zvolen
Predseda: Jaroslav Kohút

24    DNB
Danube Slovakia športový klub
Adresa klubu: Slovienska 5/C, 841 10 Bratislava Devín
e-mail: lachkovic@gmail.com
Tel: 0903 259673
Predseda: Ing. Rudolf Lachkovič

25    MOR
Športový klub Kajak
Adresa klubu: Okružná 717/2, 922 21 Moravany nad Váhom
e-mail: skkajak@gmail.com
Tel: 0905437107
IČO: 37984047
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s, č. ú. 2926828345/1100
Poštová adresa: Okružná 717/2, 922 21 Moravany nad Váhom
Predseda: Ľuboš Horvát

26   HOS
VK Delfín Horné Srnie
Adresa klubu: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie
e-mail: kkdelfinhornesrnie@gmail.com
Tel: 0904486432
IČO: 37912763
Bank. spojenie: 0272689593/0900
Poštová adresa: Zdenko Lipták, Želetničná 110, 914 42 Horné Srnie
Predseda: Zdenko Lipták

27   WBK
Zlaté piesky Bratislava

nábor detí  0908 800 800

Adresa klubu: Mokráň záhon 4373/1, 821 04 Bratislava
e-mail: weber@weberkayak.sk
Tel: 0908800800
IČO: 50488155
Bank. spojenie: SK5811000000002944040834
Poštová adresa: Lucia Weber, Blumentálska 6, 811 07 Bratislava
Predseda: Lucia Weber