27.5. 18:35 - Gelle a Botek na SP v Duisburgu zlatí a strieborní" Aj pre nás to je nečakané, o to máme väčšiu radosť | 25.5. 08:16 - V sobotu v Štúrove Jungov memoriál | 25.5. 05:32 - V ľavom menu pridaný link na priebežné výsledky SP Duisburg | 24.5. 08:40 - Slovenská trinástka na Svetový pohár do Duisburgu, K4 v novom zložení | 23.5. 15:46 - Úprava Smernice Slovenského pohára 2018 | 21.5. 09:26 - Petrla po I. Svetovom pohári v Szegede: Nesklamali sme |

Aktuality

27. apríl 2018

Konferencia Slovenskej kanoistiky schválila rozpočty i zmenu štatutárneho zástupcu


Vo štvrtok sa v Národnom športovom centre v Bratislave konala konferencia Slovenskej kanoistiky, na ktorej sa zúčastnilo po 8 delegátov z oboch sekcií zväzu (hladkých i divokých vôd).

Konferencia schválila správu prezidenta Slovenskej kanoistiky Ivana Cibáka o činnosti a hospodárení a vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2017. Takisto bola schválená zmena štatutárneho zástupcu z generálnej sekretárky sekcie divokých vôd Lucie Antolovej na predsedu sekcie Richarda Galoviča (štatutármi Slovenskej kanoistiky sú prezident Ivan Cibák a viceprezidenti Róbert Petriska a Richard Galovič).

Do rodiny Slovenskej kanoistiky pribudli tri nové kluby, mládežnícky ŠK Dukla Banská Bystrica (má rýchlostných kanoistov i vodných slalomárov), Dukla Žilina (vodný slalom) a XBS kayak so sídlom v Šamoríne (rýchlostná kanoistika).

„Konferencia sa niesla v priateľskom a konštruktívnom duchu, povedal by som až diplomatickom. Boli schválené rozpočty pre sekretariát Slovenskej kanoistiky (so zakomponovaním pozmeňujúceho návrhu - rozdelenie 15-percentného podielu z príspevku uznaného športu pre kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) i pre obe sekcie zväzu. Delegáti vzali na vedomie správu kontrolóra. Čo sa týka Slovenskej kanoistiky, ktorá vznikla spojením rýchlostnej kanoistiky a vodného slalolomu, je konsolidovaná, aj keď je ešte potrebné dotiahnuť zopár vecí z formálno-právneho hľadiska vo vnútri zväzu. Kompetenčná smernica v rámci stanov, ktorá vymedzuje kompetencie na jednotlivých pozíciách v rámci Slovenskej kanoistiky, je tvrdý oriešok a ešte nebola dopracovaná. Spojili sa dva nie veľké športy, ale zaujímavé a úspešné. Ani jeden nepodceňuje toho druhého. Sekcia hladkých vôd rešpektuje, že vodní slalomári majú lepšie výsledky, čo sa odzrkadľuje aj na prerozdelení peňazí. Kým hladká voda má na rok 2018 rozpočet okolo 820-tisíc eur, divoká  približne o 200-tisíc viac," zhrnul svoje postrehy z konferencie Róbert Petriska, viceprezident Slovenskej kanoistiky a predseda sekcie hladkých vôd.

(lh)

Foto archív Róberta Petrisku

 

 

   

« späť