27.5. 18:35 - Gelle a Botek na SP v Duisburgu zlatí a strieborní" Aj pre nás to je nečakané, o to máme väčšiu radosť | 25.5. 08:16 - V sobotu v Štúrove Jungov memoriál | 25.5. 05:32 - V ľavom menu pridaný link na priebežné výsledky SP Duisburg | 24.5. 08:40 - Slovenská trinástka na Svetový pohár do Duisburgu, K4 v novom zložení | 23.5. 15:46 - Úprava Smernice Slovenského pohára 2018 | 21.5. 09:26 - Petrla po I. Svetovom pohári v Szegede: Nesklamali sme |

Aktuality

25. apríl 2018

Valné zhromaždenie SHV schválilo rozpočty


Uplynulú sobotu sa uskutočnili valné zhromaždenia Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK) a sekcie hladkých vôd (SHV) Slovenskej kanoistiky, ktoré sa zaoberali dôležitými aktuálnymi otázkami súčasnosti i budúcnosti tohto športu.

Po zlúčení rýchlostných kanoistov a vodných slalomárov do spoločného zväzu Slovenská kanoistika Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky ešte neskončil svoju existenciu. Na to, aby bol zavŕšený zlučovací proces SZRK so Slovenskou kanoistikou, je potrebné uzavrieť a schváliť správu o hospodárení. "Z tohto dôvodu bolo potrebné ustanoviť revízora SZRK, čo sa na valnom zhromaždení stalo. Do tejto funkcie bol schválený hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky Oldřich Kovář ml.," vysvetľuje Róbert Petriska, bývalý prezident SZRK.

Valné zhromaždenie sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky sa zaoberalo predovšetkým rozpočtovými záležitosťami. "Bolo schválené čerpanie rozpočtu za rok 2017 a takisto aj rozpočet na rok 2018. V porovnaní s minulým rokom sa financie navýšili o 100-tisíc eur. Tie sme získali od štátu za dosiahnuté výsledky," informuje Petriska, predseda sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. "Vznikli diskusie okolo financií pre kluby, presnejšie o jednotlivých podpoložkách, ktoré určujú, ako a na čo ich môžu použiť. Kluby by chceli hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkmi bez takýchto obmedzení. Záležitosť sme neuzavreli, dorieši to výkonný výbor," poznamenal Petriska.

Valné zhromaždenie SHV odobrilo prijatie dvoch nových klubov kanoistiky do rodiny Slovenskej kanoistiky, ide o Duklu Banská Bystrica so zameraním na mládež a XBS kayak so sídlom v Šamoríne. Ich vstup musí ešte schváliť konferencia.

(lh)

   

« späť