20.4. 14:15 - V sobotu bude valné zhromaždenie SZRK a sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky

 

| 19.4. 09:34 - Oficiálne výsledky Slovákov v barcelonskej kvalifikácii na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires | 18.4. 09:59 - Kohlová sa pripravuje na Zlatých pieskoch. Mal by potiahnuť historický ženský štvorkajak | 17.4. 10:52 - Róbert Erban spomínal v Barcelone na Barcelonu. Medaila mu ušla o vlások | 16.4. 20:49 - Slováci v barcelonskej kvalifikácii. Pecsuková postúpila na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires | 6.4. 09:19 - Mladí pretekári budú bojovať v Barcelone o Buenos Aires |

Aktuality

15. december 2017

Výkonný výbor schválil kalendár podujatí na rok 2018


Výkonný výbor sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky schválil vo štvrtok na svojom zasadnutí kalendár podujatí v rýchlostnej kanoistike na rok 2018.

VV hodnotil aktivity za ostatný mesiac. Uskutočnil sa seminár rozhodcov, seminár trénerov, ktorý mal veľmi dobrý ohlas a vyšlo z neho mnoho nových návrhov. Napríklad viditeľná zmena v kalendári pretekov, kde rozloženie slovenských majstrovských pretekov vidno oproti minulým rokom v zmenenej podobe.

Zhodnotilo sa stretnutie s „malými" klubmi, ktoré dostali priestor pre predloženie svojich pripomienok, či návrhov k chodu Slovenskej kanoistiky. Témou zasadnutia VV bola aj analýza stretnutia s klubmi ohľadne spoločného užívania Zemníka.

VV zobral na vedomie aj zmenu termínu Vyhlásenia ankety Kanoista roka na stredu 24. januára 2018. Športový riaditeľ Filip Petrla informoval o prípravách na majstrovstvá Sloveska v  trenažéroch, ktoré sa uskutočnia 20.1.2018 v Avione a hlavne predstavil nominačné kritériá pre seniorskú reprezentáciu na sezónu 2018, ktoré VV schválil.

VV zobralo na vedomie aj správu Andreja Wiebauera o plánovaných a ukončených školeniach trénerov, kde zaznamenal zvýšený záujem o absolvovanie týchto školení.

 

   

« späť