20.10. 06:35 - Martina Kohlová si užíva rolu mamy: Verím, že čoskoro budeme spolu športovať | 17.10. 18:32 - Adam Botek: S Gellem chceme pokračovať, rád by som šiel aj kájednotku | 15.10. 09:25 - Karloveský bobor 2017 sa uskutočnil na internej báze | 8.10. 09:52 - Rozlúčkové tortové preteky na Zlatých pieskoch v jubilejnom lesku | 6.10. 06:39 - V sobotu na Zlatých pieskoch medzinádoné Rozlúčkové - tortové preteky | 4.10. 17:54 - Slovenský mládežnícky tím sa vrátil z Veľkej ceny Sparty s 20 prvenstvami! |

Aktuality

27. september 2017

Pozvánka na certifikovaný kurz MŠ SR - Kondičný tréner prvého stupňa


Tréningová akadémia Miletička a  Slovenská asociácia fitness, aerobiku a kondičných trénerov
(SAFAKT) Vás pozývajú na MŠ SR CERTIFIKOVANÝ KURZ KONDIČNÝ TRÉNER PRVÉHO KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

LEKTORI
PaedDr. Róbert Brimich, odborný garant kurzu, prax
Doc.MUDr. Alexander Bínovský, CSc., anatómia a fyziológia telesných cvičení
Mgr. Lucia Hoľková, fyzioterapeut
Mgr. Daniela Dvorská, fyzioterapeut
Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., FTVŠ UK, pedagogika
Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., FTVŠ UK, didaktika športu, športový výkon
Bc. František Albert-fitnes a výživa
Mgr. Matúš Albert-fitnes a výživa
Dr. Miroslav Motyčík-Slovenská antidopingová akadémia
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.-FTVŠ UK , športová diplomacia

TEMATICKÝ OBSAH KURZU
1. Anatómia, fyziológia človeka a telesných cvičení
2. Psychológia a pedagogika športu
3. Riadenie a stavba športového tréningu
4. Zložky športového tréningu s akcentom na kondičnú prípravu
5. Silové, rýchlostné, vytrvalostné a koordinačné schopnosti a ich
rozvoj
6. Športový marketing, management a diplomacia
7. Potravinové doplnky výživy a riziká používania doplnkov výživy
(doping)
8. Funkčné poruchy pohybového systému
9. Voda a pitný režim, regulovanie príjmu v športe
10. Výživa v športe, doplnky výživy

Ministerstvom školstva SR certifikovaný kurz ponúka úspešnému absolventovi komplexný a profesionálny prehľad o práci, poslaní a možnom širokom uplatnení sa kondičného trénera v čo najširšom spektre športových odvetví.

Svoju účasť na kurze potvrďte do 06.10.2017 Dr. Robertovi Brimichovi, riaditeľovi Tréningovej akadémie na emailovej adrese robert.brimich@treningovaakademia.sk alebo na tel. čísle +421 (0) 905 316 622.

Úhradu poplatku za kurz zrealizujte najneskôr do 10.10.2017 na číslo účtu / IBAN : SK5611110000001104473018,

Prvá Nutričná spoločnosť s. r.o. Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno.

POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ!

Kurz bude ukončený skúškou formou testu. Úspešní frekventanti získajú certifikát „KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa - oprávnenie na živnostenské účely."

Miesto konania: Tréningová akadémie, Miletičova 17b, 821 08 Bratislava

Stretnutie účastníkov: Piatok, 13. októbra 2017 o 15.00 (pred budovou akadémie)

Cena: 245 eur/osoba (v cene je zahrnutý certifikát, občertvenie a parkovanie)

Poznámka: Treba si so sebou priniesť aj športové oblečenie!

 

   

« späť