20.10. 06:35 - Martina Kohlová si užíva rolu mamy: Verím, že čoskoro budeme spolu športovať | 17.10. 18:32 - Adam Botek: S Gellem chceme pokračovať, rád by som šiel aj kájednotku | 15.10. 09:25 - Karloveský bobor 2017 sa uskutočnil na internej báze | 8.10. 09:52 - Rozlúčkové tortové preteky na Zlatých pieskoch v jubilejnom lesku | 6.10. 06:39 - V sobotu na Zlatých pieskoch medzinádoné Rozlúčkové - tortové preteky | 4.10. 17:54 - Slovenský mládežnícky tím sa vrátil z Veľkej ceny Sparty s 20 prvenstvami! |

Aktuality

05. máj 2017

Výberové konanie na pozície trénerov rýchlostnej kanoistiky sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky


 

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd vyhlasuje výberové konanie na pozície:

1. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Nováky (lodenica KRK Nováky)

2. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Komárno (lodenica KKK Komárno)

3. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Šamorín (lodenica KCK Šamorín)

4. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Piešťany (lodenica KK Piešťany)

Požiadavky na pozíciu:

 • Odborné vzdelanie v rýchlostnej kanoistike - tréner min. II. kvalifikačného stupňa
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Trénerská prax v rýchlostnej kanoistike
 • Aktívna pretekárska prax v rýchlostnej kanoistike
 • Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami
 • Znalosť pravidiel rýchlostnej kanoistiky
 • Znalosť zväzových smerníc
 • Skúsenosti s účtovaním domácich a zahraničných akcií
 • Vodičský preukaz skupiny B, do budúcna BE
 • Znalosť anglického jazyka (nemeckého jazyka) výhodou

 

Pracovná náplň pozície:

 • Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na juniorov a kadetov
 • Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy
 • Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ
 • Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných zväzom
 • Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity
 • V prípade potreby výjazdy na sústredenia a súťaže organizované zväzom
 • Zastupovanie klubu na výjazdoch
 • Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom sekcie hladkých vôd
 • V prípade potreby aktívna výpomoc pri plnení cieľov sekcie hladkých vôd

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzača na pozíciu:

1.      písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu (lokalitu)

2.      profesijný štruktúrovaný životopis s preukázateľnou trénerskou a pretekárskou praxou v športovom odvetví rýchlostná kanoistika

3.      kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, plus doklad o vzdelaní v športovom odvetví  rýchlostná kanoistika

4.      predloženie návrhu rámcovej stratégie trénerskej činnosti na obdobie rokov 2017 - 2019

5.      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)

6.      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Termín začatia pracovného pomeru:

 • nástup možný ihneď (dohoda)

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je 28.05.2017.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, respektíve dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe na canoe@canoe.sk.

Termín výberového konania:

 • štvrtok 08.06.2017

S označením na obálke a v žiadosti:

 • „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤʺ

Adresa na podanie žiadosti:

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd

Junácka 6

831 04 Bratislava

 

PaedDr. Róbert Petriska

Predseda SK SHV

   

« späť